Appcat

Modificació clau el 24 de maig de 2016

ACCIONS REALITZADES AMB MOTIU DEL 24 D’OCTUBRE DE 2016 • Vam organitzar una conferencia amb la intervenció de la Sra. Conxi Garcia, Sr. Juli Sellés i l’advocat Sr. Cammany. Presentació a càrrec del President Sr. Jordi Ullès • Vam enviar invitacions a ...