La Síndrome Post-pòlio es troba en la categoria de les malalties de neurona motora en virtut que els quadres clínic i histològic estarien íntimament relacionats amb la disfunció de les neurones motores inferiors. El Departament d’Investigació en Malalties Neuromusculars de la Universitat Federal de Sao Paulo (UNIFESP) en conjunt amb el Centre de Prevenció i Control de Malalties de COVISA/SMS-SP (CPCD/SP), van sol·licitar la inclusió del SPP en el Codi Internacional de Malalties, revisió 2010 (CIE 10), després que realitzessin la documentació tècnica de la malaltia. El principal argument es va basar en el fet que la síndrome no és una seqüela de la poliomielitis, és una nova malaltia que requereix de teràpies específiques, diferents d’aquelles empleades en els pacients amb seqüeles de poliomielitis. La sol·licitud d’inclusió va ser acceptada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i inclosa a partir del 2010, dintre de la categoria de malalties de neurona motora – CIE 10 – G 14.

Titol

Autor

Prem l’icona  

Comentaris interpretació CIE 10 Dr. Jorge Federico Eufracio Tellez
Catalec Internacional de MalaltiesCIE-10  WORLD HEALT HORGANIZATION