Últims casos de pòliomielitis registrats 2005-2011

Població afectada amb polio i postpòlio de Catalunya

Cens facilitat per l’ICASS amb data 31/12/2008

COMARCA Homes Dones Total
Alt Camp 18 15 33
Alt Emporda 27 37 64
Alt Penedes 38 40 78
Alt Urgell 9 3 12
Anoia 45 58 103
Bages 61 73 134
Baix Camp 61 52 113
Baix Ebre 22 26 48
Baix Emporda 40 39 79
Baix Llobregat 357 402 759
Baix Penedes 27 28 55
Barcelones 1.226 1.421 2.647
Bergada 17 20 37
Cerdanya 5 3 8
Conca de Barbera 8 8 16
Garraf 57 47 104
Garrigues 10 6 16
Garrotxa 19 14 33
Girones 50 64 114
Maresme 174 145 319
Montsia 24 25 49
Noguera 11 13 24
Osona 64 57 121
Pallars Jussa 3 4 7
Pallars Sobira 1 3 4
Pla de l’Estany 10 7 17
Pla d’Urgell 8 5 13
Priorat 3 4 7
Ribera d’Ebre 7 8 15
Ripolles 14 7 21
Sagarra 5 6 11
Segria 84 98 182
Selva 38 62 100
Solsones 2 2 4
Tarragones 103 99 202
Terra Alta 6 8 14
Urgell 7 8 15
Vall d’Aran 4 4 8
Valles Occidental 412 432 844
Valles Oriental 142 137 279
Total 3.215 3.490 6.705

Gràfica dels casos registrats a Catalunya

Gràfica dels casos registrats a Espanya