A sol·licitud de la comissió de sanitat, el Govern va encarregar al Institut Carles III un revisió del estudi, que ja aquesta entitat havia elaborat el any 2002 referent a la situació del SPP a Espanya, sembla ser, que com a resposta, s’ha adaptat el estudi de “Cochrane Plus 2011”. Caldrà esperar per comprovar quines actuacions preveu adoptar el Govern.

Nom de l’estudi o informe

Autor

Prem l’icona

Estudi Institut Carles III Institut Carles III
Tractament Síndrome Postpoliomielític Cochrane Plus 2011