MODEL del SERVEI D’ASSISTÈNCIA PERSONAL de BARCELONA (SAP-BCN) Barcelona

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, a través del Departament de Serveis de Vida Independent, del Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, des de l’Àrea de Drets Socials, ha fet públic el document del Model del Servei D’Assistència Personal de Barcelona (SAP-BCN).

 

El Servei Municipal d’Assistència Personal és un servei que permet a persones amb gran discapacitat i situació de dependència disposar del suport d’un/a assistent personal per a qualsevol de les seves necessitats en les activitats de la vida diària: activitats assistencials (higiene personal, alimentació, cura de la salut, mobilitzacions, ús de les ajudes tècniques), ajuda domèstica (ordre i manteniment de la neteja), acompanyaments (gestions i activitats de formació, laborals, esportives,socials, viatges) i d’altres; i, així, afavorir el seu projecte de vida independent.

Són persones que sense aquest servei haurien de viure en una residència o bé ser ateses pels seus familiars. La figura de l’assistent personal els possibilita la realització d’activitats que farien en absència de les limitacions funcionals donant-les-hi el màxim d’autonomia i independència. L’element clau del funcionament del servei, en comparació amb la vida en una residència, rau en el paper decisor de l’usuari en relació amb qui, quan, com i en quines activitats de la seva vida farà ús de l’assistent.

El Servei Municipal d’Assistència Personal és un servei que es computa per hores, flexible i completament adaptat a les necessitats de la persona beneficiària, i representa una alternativa molt vàlida per a persones que no desitgen viure en institucions residencials ni dependre de les famílies. La prestació del Servei Municipal d’Assistència Personal es realitza a través d’entitats d’iniciativa social i d’empreses privades del sector. Aquests proveïdors estan acreditats per a prestar el servei i estan registrats en el registre d’Entitats , Serveis i Establiments Socials del Departament de treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

 

El Servei d’Assistència Personal facilita la vida independent de les persones amb discapacitat i en situació de dependència i, per tant, la figura de l’assistent personal es converteix en un suport que permet que puguin portar a terme el seu projecte vital.

 

Des d’APPCAT  volem donar a conèixer als nostres associats, familiars i al públic en general, aquesta informació, que encara que només vagi adreçada als residents de la ciutat de Barcelona, es força interessant per tal facilitar la nostra vida independent.

 

Us podeu descarregar el document

2019-DOCUMENT-MODEL-SAP-BCN-APROVAT-POLITICAMENT-29-març

Per mes informació:

Programa de Vida Independent

Per contactar i fer els tràmits adreceu-vos a :

Servei Municipal d’Assistent Personal

 

Appcat

Modificació clau el 24 de maig de 2016