Proposta no de llei per a la Revisió dels supòsits de jubilació anticipada RD  1851/2009

El passat 25 de maig de 2017, el Grup Parlamentari ESQUERRA REPUBLICANA, a instància de la Diputada Ester Capella i Farré, va presentar la PROPOSICIÓ NO DE LLEI sobre la revisió dels supòsits de jubilació anticipada compresos al RD 1851/2009 per al seu debat a la Comissió per a les Polítiques Integrals de la Discapacitat.

Podeu consultar el document en el següent enllaç: AMC_0517

jordi