El nostre principal objectiu és, que la SPP, sigui reconeguda per tots els estaments Estatals i Autonòmics, i així, facilitar l’ajuda a les persones que un dia descobreixen que pateixen aquesta malaltia, amb la confiança que l’associació, servirà per unir-nos, compartir informació, i junts defensar els nostres drets com a persones i afectats, així, com per vetllar perquè es rebin les justes atencions mèdiques, sanitàries i socials i també, perquè les nostres seqüeles siguin justament valorades.

APPCAT pretén ser el punt de trobada, on tota persona afectada per la pòlio o les seves seqüeles hi trobi aixopluc. El nostre futur, depèn que no defallim en aquesta etapa que el destí ens ha deparat.

Per la ciència mèdica, a dia d’avui és impossible emetre un diagnòstic per la Síndrome Post-pòlio. Hem de ser conscients que els professionals de la medicina quan van cursar els seus estudis no van rebre cap formació sòlida per fer front a la nostra arribada.

Per aquests motius ens proposem:

  • Defensar la problemàtica de totes les persones amb seqüeles de pòlio, pateixin o no la Síndrome Post-pòlio.
  • Que la “SPP” sigui reconeguda per tots els estaments Estatals i Autonòmics.
  • Que les persones que pateixen seqüeles de pòlio o la Síndrome Post-pòlio rebin les justes atencions mediques, sanitàries i socials.
  • Que en el cas de necessitar sol·licitar una incapacitat laboral, rebin una justa valoració.
  • Reclamar l’establiment d’un protocol d’actuació envers els pacients amb Síndrome Post-pòlio.
  • Copsar l’interés de les autoritats sanitàries, comunitats científiques, mèdiques i polítiques perquè es realitzin investigacions sobre l’origen de la Síndrome Post-pòlio i es desenvolupin els millors tractaments possibles per la mateixa.
  • Potenciar i mantenir relacions constants entre entitats privades, organismes locals, autonòmics, estatals i internacionals relacionats amb aquesta associació, amb la fi de divulgar i solucionar la problemàtica que afecta aquest col·lectiu humà.
  • Organitzar cursos, conferències, publicacions i altres medis lícits de publicitat, utilitzant tots els mitjans de comunicació presents i futurs per informar, divulgar i difondre la problemàtica existent entre les persones afectades per la Síndrome Post-pòlio.
  • Potenciar les mesures perquè la Síndrome Post-pòlio sigui reconeguda com a una malaltia invalidant i sigui inclosa als barems del Reial Decret 1971/1999 per aconseguir que el  reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució sigui afí a la malaltia.
  • Constituir pels afectats/es de Pòlio i la Síndrome Post-pòlio un pilar d’auto ajuda, oferir un suport permanent als afectats, l’intercanviï d’experiències i informació, donar resposta a les necessitats morals i materials del col·lectiu i potenciar la participació de tots els associats/es.