Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya,  es va fundar l’any 2006 per a defensar la problemàtica de les persones amb seqüeles de poliomielitis i el reconeixement de la síndrome post-pòlio (SPP), així com per a facilitar l’ajuda col·lectiva per a compartir informació i vetllar per una atenció sanitària i social de qualitat.

A l’ assemblea general ordinària de l’any 2013, a punt de dissoldre’s APPCAT per falta de socis que la volguessin tirar endavant, vam sorgir un grup de persones que hi assistíem,  per intentar donar continuïtat a l’associació.

Des de la seva fundació fins el dia 24 de maig de 2014, la presidència va recaure en la mateixa persona, produint-se en aquesta data una renovació de la presidència i una reorganització de la seva junta directiva.

En aquesta nova etapa, una vegada que s’hagin solucionat les qüestions de logística per tal d’organitzar tot allò que és necessari per a dur a terme les activitats pròpies d’APPCAT, tenim prevista la dinamització de mitjans de comunicació amb tots els socis, així com fer difusió de l’existència d’APPCAT perquè arribi al màxim de gent. Actualment hi ha associades 108 persones i es calcula que a Catalunya hi ha més de 6000 afectats de poliomielitis.

De moment, hem establert la nova seu social a l’Hotel d’Entitats de La Pau, situada al carrer Pere Vergés núm. 1 de Barcelona.

S’ha creat un grup de treball amb membres de la Junta Directiva i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal d’establir una ruta assistencial des de l’atenció primària (metges de família), fins als centres de referència especialitzats en pòlio i SPP, així com per a establir un protocol d’actuació que inclogui equips multidisciplinaris.

Mantenim els contactes amb la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET), de la que en formem part, per a compartir temes comuns que afecten al nostre col·lectiu. De la mateixa manera amb la Federació ECOM i amb la EPU (Unió Europea de Pòlio).

Una de les nostres activitats fonamental és donar resposta a consultes de persones associades i d’afectades.

En estem posant al dia del funcionament, manteniment i revisió del contingut d’aquesta pàgina Web.

Volem establir un diàleg continuat amb persones afectades i amb  l’administració sanitària i social amb el propòsit de que es conegui l’existència de la SPP, pal·liar la degeneració per la SPP i millorar la qualitat de vida del col·lectiu d’afectats.

Organitzarem sessions informatives de temes d’interès per als associats, tant de tipus mèdic, com de prestacions ortoprotètiques i d’assessorament jurídic sobre prestacions d’invalidesa i jubilacions anticipades.

Esperem la participació de tots els socis i poder incrementar-la amb noves inscripcions per tal de fer més activa i més forta APPCAT.

Atentament,

La Junta Directiva.