ZBE Rondes de Barcelona – Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda sense distintiu.

ZBE Rondes de Barcelona – Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda sense distintiu.

Descripció

Els vehicles a nom de persones amb mobilitat reduïda podran sol·licitar l’autorització de circulació a la ZBE Rondes Barcelona, que els permetrà circular-hi qualsevol dia mentre duri l’autorització.

Requisits

Només s’admetran inscripcions de vehicles que siguin propietat del sol·licitant amb anterioritat a l’1 de gener de 2021. Hi ha dues tipologies d’autoritzacions:

Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Cal complir tres requisits:

  1. Tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 %
  2. Superar el barem de mobilitat reduïda
  3. Ser titular del vehicle. En cas de menors d´edat i persones tutelades, el titular del vehicle pot ser el pare, la mare o el tutor, però la persona sol·licitant ha de ser la persona amb mobilitat reduïda reconeguda.

Només es permetrà una sol·licitud d’aquest tipus d’autorització per sol·licitant.

Es registraran només vehicles amb circulació restringida actualment a la ZBE Rondes de Barcelona: els turismes i altres vehicles lleugers (categories d’homologació M1 i L) classificats sense etiqueta ambiental de la DGT.

Tramitació

Els interessats hauran de sol·licitar l’alta del vehicle al Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats. Una vegada validat el compliment dels requisits es comunicarà al sol·licitant l’alta del vehicle al registre i l’autorització per poder circular per la ZBE Rondes de Barcelona.

La sol·licitud es pot fer a través del formulari d’aquest web mitjançant identificació digital. Consulteu les identificacions digitals acceptades.

Registre d’autorizacions

Altres vies de tramitació:

Presencial (només per a vehicles per a persones amb mobilitat reduïda):

OAC de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona.
(laborables de dilluns a divendres de 9 a 14 hores)

OAC dels municipis següents:

 

Correu postal:

Cal complir el formulari de sol·licitud, imprimir-lo i enviar-lo per correu postal a:

Registre d’autoritzacions ZBE
Departament de parc mòbil
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona

Documentació addicional

En cas que ens autoritzeu a realitzar consultes a altres administracions públiques i que la consulta es resolgui amb èxit, només haureu de presentar documentació addicional en els casos següents:

  • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Si el sol·licitant no disposa de la targeta acreditativa de la discapacitat de la Generalitat de Catalunya, cal presentar una targeta acreditativa equivalent o una resolució de discapacitat amb barem de mobilitat reduïda amb grau de discapacitat del 33 % o superior.

Terminis

L’alta del vehicle es resoldrà (acceptada, denegada o incompleta) en els 15 dies hàbils següents a la sol·licitud. Durant aquest període, sempre que no s’hagi rebut la confirmació de l’autorització, el vehicle no estarà donat d’alta i no estarà autoritzat.

Un vehicle estarà donat d’alta en el Registre i tindrà autorització de circulació durant 2 anys, prorrogable sempre que es mantinguin els requisits. En cas de desballestament o canvi de titular cal donar de baixa el vehicle.

Preu

No hi ha cap preu associat.

Appcat

Modificació clau el 24 de maig de 2016